Dotacja unijna

Dotacja unijna

Jesteśmy beneficjentem dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania POIR 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł projektu: Sposób wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji wycieraczek o zwiększonej trwałości, funkcjonalności i higienizacji.

Cele projektu:

Bogaty asortyment firmy Alumatex oraz intensyfikacja zamówień stanowiły impuls do opracowania innowacyjnego pomysłu, jakim jest technologia produkcji wycieraczek o zwiększonej trwałości, funkcjonalności i higienizacji.

Projekt firmy Alumatex Factory Sp. z o.o. koncentruje się na wdrożeniu innowacyjnej technologii opartej o wyniki własnych prac badawczo – rozwojowych polegającej na produkcji wycieraczek o zwiększonej trwałości, funkcjonalności i higienizacji.

Celem projektu jest wdrożenie nowego procesu umożliwiającego wytwarzanie nowatorskiego produktu w postaci innowacyjnych wycieraczek o zwiększonych parametrach użytkowych. 

Planowane efekty:

Planowanym efektem jest wytworzenie produktu, który będzie posiadać przewagi konkurencyjne oraz cechy użytkowe, które dla klientów staną się istotne w zakresie ich funkcjonalności i atrakcyjności.

Wartość projektu:

5 915 078,00 PLN

Wkład funduszy:

2 928 792,90 PLN