Informacje Techniczne - Informacje serwisowe

Informacje serwisowe

Informacje serwisowe wycieraczek systemowych Alumatex

Opcjonalna, systemowa wymiana wkładów rypsowych

W przypadku konieczności wymiany wkładów rypsowych, ze względu na ich zniszczenie (wypalenie papierosami, uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenie guma do żucia, tłustymi olejami, farbami itp), lub w skutek zużycia (ponad ramy czasowe objęte gwarancja), zapewniamy naszemu klientowi możliwość zlecenia usługi wymiany wkładów rypsowych w siedzibie naszej firmy. Opcja ta przede wszystkim zapewnia wycieraczce dłuższe życie, odświeża jej wygląd wizualny i walory użytkowe.