Informacje Techniczne - Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie wycieraczek systemowych Alumatex

Aby zapewnić systemom Alumatex maksymalny potencjał użytkowy i estetyczny na dłużej, zachęcamy Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na ich konserwacje. Podczas użytkowania, wycieraczka pochłania brud/nieczystości do swej struktury czyszczącej (wierzchniej). Następnie nieczystości przemieszczają się w przestrzenie międzyprofilowe, by ostatecznie spocząć w części spodniej wycieraczki. Generujące się w ten sposób zanieczyszczenia, należy usuwać odkurzaczem, przed uprzednim zrolowaniem wycieraczki (w przypadku wycieraczek o dużej powierzchni, zaleca się zrolowanie części wycieraczki, odkurzenie zanieczyszczeń, po czym przejście do kolejnej części wycieraczki i odkurzenie) Można w razie konieczności wycieraczkę umyć za pomocą ciśnieniowego urządzenia czyszczącego.

Rodzaje zabrudzeń:

  • lekkie: odkurzanie za pomocą odkurzacza przemysłowego, lub urządzenia o wysokiej wydajności ssącej
  • średnie: odkurzanie za pomocą odkurzacza przemysłowego, lub urządzenia o wysokiej wydajności ssącej, szczotkowe czyszczenie wycieraczki i jej podłoża
  • duże: w przypadku dużych zabrudzeń, zalecamy odkurzenie wycieraczki i jej podłoża, następnie umycie obu powierzchni za pomocą ciśnieniowego urządzenia czyszczącego.

Po wyschnięciu wycieraczka gotowa jest do ponownej eksploatacji.